REGULAMENT DE FUNCTIONARE SI

DESFASURARE A PROGRAMULUI

“AFTER SCHOOL”

CAPITOLUL I

DISPOZITII GENERALE

Art 1. Programul After School este  un program complementar programului scolar obligatoriu, care ofera supraveghere si indrumare la realizarea temelor pentru acasa, precum si activitati recreative, cu supraveghere, in aer liber in sala de clasa (in caz de vreme nefavorabila).

Art 2. Programul After School se organizeaza in scoala la sediul AMD, sub  indrumarea cadrelor didactice specializate din cadrul AMD.

Art 3. Activitatile legate de After School sunt stabilite de catre Comisia de Organizare a After School-ului din care fac parte cadrele didactice coordonatoare.

Art 4. Programul After School incepe la ora 12:00 si se incheie la ora 19:00. Desfasurarea activitatilor zilnice sunt afisate la Avizierul Scolii, precum si tabelul cu prezenta si servirea mesei din regim de catering.

 

CAPITOLUL II

INSCRIEREA, PARCURGEREA SI RETRAGERA DIN  PROGRAMUL DE AFTER SCHOOL

Art 5. Inscrierea elevilor in program se face pe baza cererii scrise a parintilor/turorilor legali ai elevilor, adresata catre AMD. La inceputul cursurilor se incheie Contract de Prestari Servicii intre organizatorii programului si parintii/ tutorii legali ai copiilor. Elevii pot fi inscrisi pentru frecventarea programului pe intreaga perioada scolara sau pentru frecventarea doar in anumite zile.

In ambele cazuri plata se face conform inscrierii copilului in program prin completarea inscrierii si semnarii contractului.

Art 6. In caz de imbolnavire, parintele este obligat sa anunte cadrul didactic-coordonator absenta copilului la numerele de telefon 0752099600 / 0752099601, nu mai tarziu de ora 8:15, pentru a fi exclus de la serviciile de catering din ziua respectiva. In caz contrar parintele este obligat sa achite contravaloarei mesei.

Cand copilul revine in colectivitate, parintele este obligat sa aduca aviz epidemiologic de la medicul de familie precum ca este apt pentru integrarea copilului in colectivitate.

Art 7. Retragerea din program se face la cererea parintelui/tutorilor legali, prin instiintare scrisa inaintata conducerii AMD conform contractului .

Art 8. Plata serviciilor se va face in avans pentru urmatoarea luna de curs maxim in ultima zi a cursului respectiv sau cel mult in ultima zi a lunei respective. Neachitarea cursului pana la acest termen se considera abandonarea cursului iar pentru accesarea ulterioara este nevoie de reachitarea taxei de inscriere perceputa la inceputul cursurilor. Intreruperea cursului se poate face cu o cerere scrisa si aprobata de conducere fapt care nu atrage nici un cost suplimentar.

Art 9. Toate activitatile noastre optionale se achita separat si functioneaza pe baza de abonament lunar (nu taxa cu ora) si trebuiesc de asemenea achitate in avans pentru luna urmatoare maxim in ultima ora din luna prezenta a respectivului curs. Neachitarea taxei pentru un curs se considera abandonarea cursului si reinceperea ulterioara atrage achitarea unei noi taxe de inscriere. Daca pe parcursul abonamentului se lipseste de la curs aceste ore nu vor fi recuperate. In situatia in care se lipseste de la curs si se prezinta adeverinta medicala pentru jumatate din perioada unui abonament acesta va fi reportat in luna urmatoare.

 

CAPITOLUL III

ORGANIZAREA PROGRAMULUI

Art 10. Parintii vor prelua copiii de la profesorul coordonator cel tarziu pana la ora 19. In caz contrar responsabilitatea revine parintelui sau copilului care ramane in grija personalului auxiliar. (personalul de paza sau femeile de serviciu)

In cazul in care copilul este preluat de o alta persoana (rude, prieteni, vecini) parintele are obligatia de a anunta profesorul , telefonic, comunicand date despre persoana respectiva (numele si gradul de rudenie al persoanei) sau dupa caz ar trebui sa dea in scris acceptul de a lua copilul in locul lor.

Art 11. Pentru buna desfasurare a programului/activitatii complementare si de recreere, la inceputul anului scolar, si ori de cate ori este necesar, parintii vor achizitiona diverse materiale complementare, la indrumarea sau solicitarea cadrului didactic.

Art 12. Resursele financiare, pentru sustinerea activitatii, provin din banii parintiilor, sume din care se pot acoperi costurile salariale + taxele aferente, utilitati si materiale necesare desfasurarii activitatilor.

Costurile  se vor achita conform contractului. In cazul in care copilul lipseste (indiferent de motiv), acest lucru trebuie anuntat cel tarziu pana la ora 8:15 in dimineata respectiva, personal sau prin apel telefonic/SMS la numarul 0752099600 – Secretariat.

In cazul in care parintele nu anunta lipsa copilului in ziua respectiva, costul pranzului trebuie achitat.

 

CAPITOLUL IV

REGLEMENTARI PRIVITOARE LA COMPORTAMENTUL COPIILOR

Art 13. Copiii/parintii sunt obligati sa cunoasca si sa respecte prevederile prezentului regulament pe toata perioada cat stau in scoala. Pentru aceasta, in primul contact  cu parintii, li se va aduce la cunostinta, sub semnatura ca vor respecta prevederile contractului incheiat la inscrierea copilului in program. ”Regulamentul elevului de la after school”. Acest regulament este afisat la avizier.

Art 14. In cazul in care copiii deterioareaza mobilierul sau produc alte pagube, remedierea acestora va fi suportata de catre parinti.

Art 15. La abateri care sfideaza bunul simt, cadrul didactic indrumator va anunta parintele telefonic, iar acesta va lua masurile cuvenite.

Art 16. In cazul in care profesorul care se ocupa de After School considera ca un anumit elev creeaza probleme repetate, ce nu mai pot fi remediate de catre cadrul didactic, se poate cere parintelui sa nu mai aduca elevul pe o anumita perioada de timp, pana situatia se indreapta, in caz contrar se poate ajunge la rezilierea contractului.

Art 17. Pentru neintegrarea copilului in program sau pentru abateri disciplinare, prestatorii isi rezerva dreptul de a lua masuri, ce pot duce la excluderea copilului din programul After School.

Art 18. Orice nemultumire se va rezolva amiabil cu conducerea intr-o discutie de bun simt in biroul directorului nu public pe holurile institutiei sau in spatiile comune ale acesteia. In caz contrar conducerea este indreptatita sa ia masurile necesare de evacuare a acestora din institutie.

Art 19. In situatia in care partile nu pot gasi o solutie amiabila pentru rezolvarea unei spete se va rezilia contractul si fiecare parte se poate adresa instantei de judecata competente.

 

CONDUCEREA AMD